TERMENI ȘI CONDIȚII de cumpărare BILETE de pe teatrulstelapopescu.ro

  1. Condiții Generale

Utilizatorii site-ului teatrulstelapopescu.ro își pot comanda de pe această platformă bilete pentru evenimente artistice, achiziția fiind supusă următorilor termeni și condițîi:

Teatrul Stela Popescu își rezervă dreptul de a modifica în orice moment “Termenii și condițiile” fară o notificare prealabilă.

Prin utilizarea site-ului teatrulstelapopescu.ro, vă exprimați consimțământul, și vă obligați în mod expres și neechivoc, să respectați toate mențiunile acestui document. Aceste condiții se aplică și în cazul în care vizitatorul nu cumpără biletul direct de la Teatrul Stela Popescu, ci de la un punct oficial de vânzare, contractat de Teatrul Stela Popescu pentru a vinde bilete la evenimentele Teatrului Stela Popescu. Cumpărătorii biletelor sunt obligați să respecte regulamentele pe care organizatorii le stabilesc pentru buna desfășurare a evenimentelor, dar și regulile proprii locațiilor de desfășurare a evenimentelor.

Conținutul și software-ul de pe acest site este proprietatea Teatrul Stela Popescu și este protejată de legile române și internaționale de copyright. Orice încercare fraudoloasa de copiere/modificare/descărcare vă fi pedepsită conform legilor în vigoare. Eventualele condițîi pe care utilizatorul ar dori să le impună acestui acord sunt automat excluse și nu vor fi recunoscute de către Teatrul Stela Popescu.

  1. Efectuarea unei comenzi

O comandă online presupune efectuarea următorilor pași:

– alegerea evenimentului și a biletelor disponibile, în funcție de categoria dorită

– introducerea datelor personale.

– rezumatul comenzii, verificarea finală, acceptarea termenilor și condițiilor de utilizare, transmiterea comenzii.

– confirmarea comenzii de către teatrulstelapopescu.ro și procesatorul de plăți cu care are contract valabil.

Toate comenzile rezervate online sunt finale și nu pot fi anulate sau modificate de către utilizator

  1. Plăți și facturare

Biletele comandate pot fi plătite online cu ajutorul unui card de credit sau de debit valid.

Comanda, implicit biletul/biletele, poate fi considerată validă numai după ce plata integrală a fost efectuată și recepționată.

Conform OUG 28/1999, articolul 2, litera F, activitățile pentru care încasările se realizează pe bază de bonuri cu valoare fixa tipărite conform legii – bilete de acces la spectacole și altele similare nu se eliberează bon fiscal.

Clienții pot solicita prin e-mail la adresa office@teatrulstelapopescu.ro eliberarea unei facturi fiscale pentru biletele achiziționate de pe platforma teatrulstelapopescu.ro. Această solicitare trebuie făcută de către cumpărător până la maxim 3 zile după data evenimentului pentru care este valabil biletul.

  1. Procesarea și livrarea biletelor:

După confirmarea plății, comanda vă fi procesată, iar biletele vor fi trimise prin email.

Comenzile clienților care nu fac dovada plații sau care nu conțin coordonatele complete și corecte de livrare vor fi anulate.

Responsabiitatea teatrulstelapopescu.ro asupra comenzii încetează după ce biletele ce au fost livrate în condiții normale către cumpărător.

  1. Deterioare, pierdere, retipărire, refolosiri

Clienților nu le este recomandată transmiterea parțială sau totală, sub nici o formă, a imaginilor conținând biletele achiziționate și în mod special a codurilor de bare prezente pe acestea. Teatrul Stela Popescu nu este responabil de utilizarea unor copii ale respectivelor bilete pentru accesul în cadrul evenimentelor comercializate. Accesul la evenimente se face după principiul primului sosit. Primul bilet valid verificat la intrarea în locația evenimentului va fi considerat autorizat. Alte bilete cu aceleași date de identificare vor fi declarate invalide și accesul nu va fi permis. Biletele nu pot fi date ca premiu în cadrul nici unui concurs fără acordul prealabil al organizatorului.

  1. Modificări, anulări, returnări

După achiziționare, biletul nu poate fi schimbat sau returnat decât cu acordul

Teatrului Stela Popescu

Mutarea spectacolului/evenimentului într-un loc din aceeași localitate nu constituie un motiv pentru rambursarea biletelor.

În cazul anulării evenimentului, biletele electronice se rambursează automat de către teatru prin procesatorul de plăți prin care au fost achiziționate. Contravaloarea biletelor vă fi returnată în maxim 5 zile lucrătoare, la care se adaugă timpul necesar desfășurării tranzacțiilor interbancare.

În cazul în care un eveniment este anulat și reprogramat pentru o dată ulterioară, Teatrul Stela Popescu va returna contravaloarea biletelor către cumpărător în același cont din care a fost efectuată achiziția în maxim 5 zile lucrătoare, la care se adaugă timpul necesar desfășurării tranzacțiilor interbancare.

În cazul anulării sau reprogramării unui eveniment, contravaloarea biletelor achiziționate prin mijloacele puse la dispoziție de Teatrul Stela Popescu, poate fi returnată după cum urmează : Exclusiv la punctul de vânzare de unde au fost achiziționate în cazul biletelor fizice (cel mai devreme în șapte (7) zile lucrătoare după anunțul oficial de anulare a evenimentului) Prin trimiterea biletelor la sediul teatrulstelapopescu.ro, împreună cu datele complete necesare restituirii sumelor aferente comenzii (nume, prenume, numărul de cont, bancă) în cazul biletelor fizice livrate prin curier. Costurile trimiterii vor fi suportate de către client. Deținătorii de bilete electronice achiziționate de pe siteurile agențiilor de ticketing online vor primi suma plătita deja pe bilete, mai puțin taxele de procesare, prin aceeași metodă utilizată pentru plata inițială. Deținătorii de bilete electronice achiziționate de pe platforma de vânzare de pe teatrulstelapopescu.ro vor primi integral suma plătita deja pe bilete, prin aceeași metoda utilizată pentru plata inițială. Rambursările se vor efectua numai în cazul în care acest lucru nu contravine termenilor și condițiilor impuse de organizator sau a locului de desfășurare. După returnare, biletele respective sunt invalidate automat. Organizatorii își mențin dreptul de a opera modificări minore de program și distribuție. În cazul anulării, amânării sau modificărilor majore de program sau distribuție, teatrulstelapopescu.ro își rezervă dreptul de a informa cumpărătorii de bilete în legătură cu aceste modificări. Aceasta informare se poate realiza electronic, prin e-mail sau telefonic, dacă informațiile furnizate de cumpărători au fost corecte.

Relații despre anulări și în general despre orice bilet online achiziționat prin platforma de vânzare bilete online teatrulstelapopescu.ro se pot obține prin e-mail la pr@teatrulstelapopescu.ro

  1. Revânzarea biletelor

Cumpărătorului nu îi este permis să vândă sau să înstrăineze biletul cumpărat de la Teatrul Stela Popescu către o tertă parte în scopul obținerii de avantaje materiale sau în scop promoțional. Organizatorul evenimentului poate refuza participarea deținătorilor unor astfel de bilete la eveniment sau poate evacua deținătorii unor asemenea bilete din locația evenimentului.

  1. Consimțământ privind prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal

Teatrul Stela Popescu prelucrează date cu caracter personal cu privire la dumneavoastră în vederea îndeplinirii unor operațiuni și scopuri legitime legate în principal de desfășurarea activităților de marketing și publicitate specifice derulării activității noastre.

Utilizatorul acceptă ca datele furnizate de el să fie procesate electronic de către teatrulstelapopescu.ro în vederea executării contractului. De asemenea, utilizatorul este de acord că datele sale să fie folosite în limitele impuse de Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificata și completata, și Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția viețîi private în sectorul comunicațiilor electronice. Utilizatorul este informat că acest accept poate fi revocat în orice moment.

Datele ce urmează a fi colectate direct de la dvs. se referă la : nume, prenume, adresă, număr de telefon, adresă de e-mail și codul numeric personal. Informațiile vor fi colectate prin mijloace automate, cu respectarea tuturor restricțiilor de securitate și protecție impuse de lege. Informațiile vor fi folosite în scopul general al realizării operațiunilor de marketing ale instituției, și, în special, în scopul derulării operațiunilor de vânzare-cumpărare on-line a biletelor aferente diverselor evenimente organizate de/în colaborare cu Teatrul Stela Popescu. În cazul în care refuzați furnizarea acestor date, vânzarea-cumpărarea biletelor nu se va putea efectua.

Datele cu Caracter Personal vor fi controlate de către utilizatori autorizați, identificați prin numele unic de utilizator. Partenerii contractuali ai instituției vor avea de asemenea acces la aceste informații în scopul realizării scopurilor prezentate mai sus. În cazul în care compania noastră, sau o parte din aceasta va fi vândută, va fuziona sau va fi transferată în alt mod către o altă entitate, acestea vor avea acces, în condițiile menționate anterior, la Datele cu Caracter Personal. De asemenea, este posibil ca, în anumite circumstanțe, să fie nevoie să divulgăm datele dvs. către anumite autorități legale și de reglementare (inclusiv autoritățile fiscale), către contabilii, auditorii, avocații sau alți asemenea consilieri externi ai companiei, sau către terțe persoane care furnizează produse și servicii companiei (furnizorii de sisteme IT, organizațiile financiare etc). Vom putea divulga aceste date ori de câte ori legea o impune, sau în situația în care acest demers este necesar pentru a ne permite exercitarea drepturilor prevăzute de lege, pentru a acționa în justiție contra oricărei activități ilegale.

Instituția noastră vă putea colecta și stoca aceste informații în orice formă. Acestea vor fi stocate pe întreagă perioada de desfășurare a activității instituției. Am implementat anumite măsuri de securitate pentru a asigura confidentialitatea informațiilor din baza noastră de date, în conformitate cu standardele minime de securitate impuse de legislație.

În conformitate cu legea 677/2001, vă puteți exercita oricare dintre următoarele drepturi:

– Dreptul de a vă accesa Datele cu Caracter Personal

– Dreptul de a solicita rectificarea, ștergerea sau blocarea corespunzătoare a Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal

– Dreptul de a nu fi supus unor decizii individuale automate (decizii automate bazate pe prelucrarea datelor prin mijloace automate, în scopul de a evalua anumite aspecte personale)

– Dreptul de a vă adresa instanței de judecată în legătură cu orice încălcare a drepturilor dumneavoastră cu privire la prelucrarea Datelor cu Caracter Personal.

Drepturile la care se face referire în alineatele de mai sus pot fi exercitate prin intermediul unei cereri scrise adresate instituției noastre.

Prin acceptarea prezentului formular de consimțământ confirmați faptul că ați fost informat cu privire la Datele cu Caracter Personal referitoare la dumneavoastră, care urmează să fie stocate, prelucrate și utilizate, și că sunteți de acord că aceste Date cu Caracter Personal să fie prelucrate și utilizate în limitele astfel specificate, pe durata de desfășurare a activității instituției.

  1. Consimțământ

Accept prezentul formular pentru a indica faptul că:

  • Am citit și am înțeles în totalitate cele de mai sus și consimt la prelucrarea și utilizarea Datelor mele cu Caracter Personal, în conformitate cu cele indicate în prezentul articol.
Sari la conținut