INFORMAȚII PUBLICE - Instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca pentru protectia salariatilor impotriva riscurilor legate de "Coronavirus SARS CoV-2"