Cânele carele scapă lucru, vânându-i umbra în apă de Gheorghe Asachi